0

การรักษาโรคมะเร็งในเด็ก

2018-11-02 15:43:53 ใน Patient » 0 2282


การรักษาโรคมะเร็งในเด็ก

     ผู้ป่วยเด็กมากกว่า 200,000 รายต่อปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีรายงานอุบัติการณ์ของมะเร็งในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 20 ปีประมาณ 12,400 คนต่อปี ในขณะที่ประเทศไทย จากรายงานของ Thai Pediatric Oncology Group (TPOG) มีอุบัติการณ์การการเกิดโรคมะเร็งในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีประมาณ 1,000 รายต่อปี โดยมะเร็งที่พบมากที่สุด คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) รองมาคือ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma) และมะเร็งระบบประสาท (brain and spinal neoplasms) ตามลำดับ เป็น 50%, 9.5% และ 8.8% ตามลำดับ โดยถ้านับเพียงมะเร็งก้อนในและนอกระบบประสาท (CNS and non-CNS solid tumors) นั้นคิดเป็นจำนวนประมาณ 40% ของอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งในเด็ก โดยแบ่งเป็นมะเร็งระบบประสาท (CNS tumors) 22% ของอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งก้อน (solid tumors) ในเด็ก นอกจากนั้นเป็นนอกระบบประสาท (non-CNS (extracranial) tumors)

     การรักษาโรคมะเร็งในเด็กประกอบด้วยการรักษาหลักๆ 3 อย่าง คือการให้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง และการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับชนิดของโรค และตำแหน่งที่เกิดโรค

     มะเร็งในเด็กกับผู้ใหญ่ต่างกันอย่างไร...ชนิดของมะเร็งแตกต่างกัน สาเหตุก็แตกต่างกัน การรักษาแตกต่างกัน และผลการรักษาก็ต่างกัน มะเร็งในเด็กส่วนมากเป็นชนิดของมะเร็งตัวอ่อน (embryonal type) ในขณะที่ผู้ใหญ่เป็นเนื้อเยื่อที่พัฒนาแล้ว สาเหตุแตกต่างกัน เช่นผู้ใหญ่เป็นจากการได้รับสารบางอย่าง เช่น บุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ในขณะที่เด็กอาจเกิดจากการกลายพันธุ์ หรือสาเหตุทางพันธุกรรม เป็นต้น การรักษาในเด็ก เช่นการให้ยาเคมีบำบัด เด็กมักจะทนต่อการให้ยาเคมีบำบัดในขนาดสูงๆได้มากกว่าผู้ใหญ่ ในขณะที่ผลข้างเคียงก็น้อย เพราะเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต อวัยวะก็ใหม่ ยังทำงานมาไม่มาก การซ่อมแซมตัวเองจึงดี เป็นผลให้ผลการรักษาในเด็กส่วนมากเป็นที่น่าพอใจ เช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ปัจจุบันการหายขาดสูงถึง 90% เลยทีเดียว

     คนทั่วไปคิดยังไงเวลาเราพูดถึงเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง...คงคิดว่าอาจจะรักษาไม่ได้หรือเด็กเหล่านั้นก็อาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่จริงๆแล้ววิวัฒนาการปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์เราก้าวไปไกลมาก แต่..เด็กเป็นประชากรเบาะบาง ขนาดมะเร็งไปเกิดกับผู้ใหญ่การจะรักษาแต่ละทียังลำบากเลย เพราะนอกจากจะต้อง deal กับตัวเด็กเองแล้วยังต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจพ่อกับแม่ด้วย ในความเป็นจริง การรักษามะเร็งในเด็ก นอกเหนือจากยา เราต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจด้วย  ถ้าใจมาแล้วอะไรๆก็ผ่านไปได้ เห็นเด็กตัวเล็กเล็ก แต่เค้าอดทนกับการรักษามากไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การฉายแสง หรือแม้กระทั่งคีโมหนักหนักเค้าก็จะผ่านมันไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยเพราะอวัยวะของเค้าพร้อมจะพัฒนาได้ตลอดเวลาไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่ใช้อวัยวะเหล่านั้นมาเกือบครึ่งค่อนคนแล้ว เหตุผลเหล่านี้ทำให้การรักษาเป็นไปได้ค่อนข้างดี ช่วงเวลาที่เว้นจากการให้คีโมเค้าก็จะวิ่งเล่นได้ตามปกติไม่คิดอะไร แต่พอกลับมาให้คีโมบางคนให้ไปเล่นไป ยิ้มไป ทำให้การรักษาดูง่ายดาย