0เกี่ยวกับศูนย์

จำนวนผู้ป่วย

200 คน/เดือน

ติดต่อนัดหมายแพทย์

โทร 02-354-7600 ต่อ 4142

สถานที่ตั้ง

ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา
รพ.พระมงกุฎเกล้า

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
กองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กกองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็ง ทั้งผู้ป่วยครอบครัวทหารและพลเรือนทั่วไป เรามุ่งหวังให้เด็กไทยทุกคนหายขาดจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทีมงานประกอบไปด้วยกุมารรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด โรคมะเร็ง โรคเลือดออกง่าย โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และการปลูกถ่ายไขกระดูก

 

การบริการทางการแพทย์

OPD โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก


ตารางออกตรวจ


วันจันทร์ คลินิกโรคเลือดออกง่าย เวลา 9:00-12:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
วันพฤหัสบดี คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง เวลา 9:00-12:00 น. และผู้ป่วยใหม่
วันศุกร์ คลินิกธาลัสซีเมีย เวลา 9:00-12:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

นัดหมายติดต่อ
หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา

OPD นอกเวลา


ตารางออกตรวจ
 

อ.อภิชาติ โพธิอะ ทุกวันอังคาร เวลา 16:30-20:00 น.
อ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ ทุกวันพฤหัส เวลา 16.30-20.00 น.
อ.รชต ลำกูล ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.

Cancer Survivor Clinic
คลินิกผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จบการรักษาแล้ว


ตารางออกตรวจ


อ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
อ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เวลา 9:00-12:00 น.

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พันเอก ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ชาญชัย ไตรวารี

พันเอก ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ปิยะ รุจกิจยานนท์

พันเอก หญิง รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์

 

พันโท ผู้ช่วยศาตราจารย์
นายแพทย์ อภิชาติ โพธิอะ

 

ทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมดูแลคุณ