0

E-learning

2020-11-10 18:02:14 ใน E-learning » 0 1535
 
          E-learning ของหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปัจจุบันมี 1 course คือ “Clinical Practice Protocol in Pediatric Hematology-Oncology” สามารถเลือกเรียนผ่านช่องทางได้ 2 ช่องทาง
ทั้งแบบ Website หรือแบบ mobile application ทั้งในรูปแบบ IOS หรือ android
 
Website: https://nerdof.com/login  
 
Mobile application
  • IOS download จาก App Store:         

  • Android download จาก Google Play: 
 
ลงทะเบียนได้ที่นี่ :  
         
          หลังจากลงทะเบียนแล้วประมาณ 1 สัปดาห์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้ username และ password ที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้

หากมีข้อขัดข้องในการใช้งาน ติดต่อ
          หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-354-7600 ต่อ 94142 หรือ 02-763-4142