0

E-learning

2020-11-10 18:02:14 ใน E-learning » 0 2458
 
          E-learning ของหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปัจจุบันมี 1 course คือ “Clinical Practice Protocol in Pediatric Hematology-Oncology” 

สามารถเข้าเรียน E-learning ได้ที่ Link ข้างล่างนี้

https://elearning.ordpmk.com/

หรือ

https://www.ordpmk.com/
หน้า กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูวิธีการใช้และ Download เอกสารการบรรยาย
 

หากมีข้อขัดข้องในการใช้งาน ติดต่อ
          หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-354-7600 ต่อ 94142 หรือ 02-763-4142