0

พันเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย ไตรวารี

พันเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย ไตรวารี
Col.Prof. Chanchai Traivaree, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Pediatric Hemostasis and thrombosis
การศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
 • Certificate in Pediatric Hematology/Oncology, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
 • Certificate in Pediatric Hemostasis and Thrombosis, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
 • Clinical Teacher Certificate in Medical education, Department of Family Community Medicine, University of Toronto, Ontario, Canada
 • Master of sciences in Clinical Epidemiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Certificate in Bioethics, Western Institutional Review Board (WIRB) , Olympia, United State of America
ประวัติการทำงาน (โดยย่อ)
 • ศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • หัวหน้าสำนักงานพัฒนางานวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • เลขานุการ สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย กรมแพทย์ทหารบก
 • อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ Hemostasis and thrombosis สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
Email : ctrivaree@yahoo.comตารางออกตรวจ
 • OPD โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9:00-12:00 น.
 • OPD นอกเวลา รพ.พระมงกุฎเกล้า ทุกวันอังคาร เวลา 16:30-20:00 น.
 

Specialty
 • Pediatric Hemostasis and thrombosis
Educations
 • Medical Degree, Phramongkutklao College of Medicine
 • Diplomate Thai Board of Pediatric Hematology-Oncology, Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
 • Diplomate Thai Board of Family Medicine
 • Certificate in Pediatric Hematology/Oncology, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
 • Certificate in Pediatric Hemostasis and Thrombosis, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
 • Clinical Teacher Certificate in Medical education, Department of Family Community Medicine, University of Toronto, Ontario, Canada
 • Master of sciences in Clinical Epidemiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Certificate in Bioethics, Western Institutional Review Board (WIRB) , Olympia, United State of America
Working Experiences
 • Professor in Pediatrics
 • Chief Division of Pediatric Hematology-Oncology, Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
 • Director, Office of Research Development, Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
 • Secretary, Institutional Review Board, Royal Thai Army Medical Department
 • Educational Committee of Hemostasis and thrombosis, The Thai Society of Hematology
Email : ctrivaree@yahoo.comClinics
 • Hematology-Oncology Clinic, Thursday 9:00-12:00 pm
 • Pediatric OPD, Tuesday 4:30-8:00 pm