0

พันเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะ รุจกิจยานนท์

พันเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะ รุจกิจยานนท์
Col. Prof. Piya Rujkijyanont, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Pediatric Leukemia/lymphoma and stem cell transplantation
การศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • Post-Doctorate Research Fellow, Marrow Failure and Myelodysplasia Program, Division of Haematology/Oncology and Immunity Infection Injury and Repair Programme, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario
 • Pediatric Residency, Children’s Hospital of Eastern Ontario, Canada
 • Pediatric Hematology-Oncology Fellowship, St. Jude Children’s Research Hospital
 • Pediatric Stem Cell Transplantation and Cellular Therapy Fellowship, St. Jude Children’s Research Hospital
ประวัติการทำงาน (โดยย่อ)
 • รองศาสตราจารย์ หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • อนุกรรมการ ชมรมโรคมะเร็งในเด็กแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการฝ่ายวิจัย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
Email : piya_rujk@yahoo.comตารางออกตรวจ
 • OPD โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9:00-12:00 น.
 • Cancer Survivor Clinic ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เวลา 9:00-12:00 น.
 

Specialty
 • Pediatric Leukemia/lymphoma and stem cell transplantation
Educations
 • Medical Degree, Phramongkutklao College of Medicine
 • Post-Doctorate Research Fellow, Marrow Failure and Myelodysplasia Program, Division of Haematology/Oncology and Immunity Infection Injury and Repair Programme, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario
 • Pediatric Residency, Children’s Hospital of Eastern Ontario, Canada
 • Pediatric Hematology-Oncology Fellowship, St. Jude Children’s Research Hospital
 • Pediatric Stem Cell Transplantation and Cellular Therapy Fellowship, St. Jude Children’s Research Hospital
Working Experiences
 • Associate Professor in Pediatrics
 • Committee, Thai Pediatric Oncology Group (TPOG)
 • Research Committee, The Royal College Pediatricians of Thailand
 • Educational Committee, The Thai Society of Hematology
Email : piya_rujk@yahoo.comClinics
 • Hematology-Oncology Clinic, Thursday 9:00-12:00 pm
 • Cancer Survivor Clinic, Last Monday of the month 9:00-12:00 pm