0

พันโท ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ โพธิอะ

พันโท ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ โพธิอะ
Lt.Col. Asst.Prof. Apichat Photi-a, M.D.

การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Email : apichat.photia@gmail.comตารางออกตรวจ
  • OPD โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9:00-12:00 น.
 

Educations
  • Medical Degree, Phramongkutklao College of Medicine
  • Diplomate Thai Board of Pediatrics, Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
  • Diplomate Thai Board of Pediatric Hematology-Oncology, Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
Email : apichat.photia@gmail.comClinics
  • Hematology-Oncology Clinic, Thursday 9:00-12:00 pm