0

โรคมะเร็งในเด็ก ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม

2018-11-02 17:36:54 ใน Patient » 0 2917


โรคมะเร็งในเด็ก ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม

     ถ้าพูดถึงคำว่ามะเร็ง เราจะคิดถึงมะเร็งปอด ในคนที่สูบบุหรี่มากๆ หรือมะเร็งในตับในคนที่ดื่มสุราเป็นระยะเวลานานๆ  การเกิดโรคน่าจะต้องมีสาเหตุที่ชัดเจน เกิดเฉพาะในผู้ใหญ่หรือคนแก่ คงไม่เกิดกับเด็กตัวเล็กๆ ผู้ใสบริสุทธิ์.....แท้ที่จริงแล้วไม่เลยค่ะ...กับเด็กเล็ก เด็กโต ก็เกิดได้หมด ไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะ และเลือกเศรษฐานะในการเกิด จริงๆแล้วโรคมะเร็งถ้าเทียบกับโรคอื่นๆที่พบได้ในเด็ก เช่น ปอดอักเสบ ท้องร่วงนั้น พบได้น้อยกว่ามาก แต่ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยเช่นกัน

     ทำไมเราไม่ค่อยเห็นผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งบ่อยเหมือนโรคทั่วๆไป.... ก็เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง และต้องใช้เครื่องมือพิเศษและเฉพาะเจาะจง จึงทำให้ผู้ป่วยมักจะกระจุกใน รร แพทย์เป็นส่วนมาก จึงทำให้คนทั่วๆไปมองข้ามไป คิดว่าจะไม่ได้เกิดกับบุคคลใกล้ชิด เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไร

มะเร็งในเด็ก แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

    1. มะเร็งทางระบบเม็ดเลือดและต่อมน้ำเหลือง (hematologic malignancies) ที่ประกอบไปด้วย มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma)
    2. มะเร็งก้อน (solid tumors) ที่แบ่งย่อยเป็นมะเร็งในสมองและระบบประสาท (brain and spinal tumors) และมะเร็งนอกสมองตามอวัยวะต่างๆ (extracranial solid tumors) เช่น มะเร็งต่อมหมวกไต หรือ นิวโรบลาสโตมา (neuroblastoma) มะเร็งไต (Wilms tumor) มะเร็งกล้ามเนื้อลาย (rhabdomyosarcoma) มะเร็งตับ (hepatoblastoma) และ มะเร็งจอประสาทตา (retinoblastoma) เป็นต้น