0

การเจาะน้ำไขสันหลัง

2018-11-02 15:00:21 ใน Patient » 0 20023


การเจาะน้ำไขสันหลัง


เราอาจจะคิดว่าการเจาะน้ำไขสันหลังเป็นสิ่งที่น่ากลัว และมีความเสี่ยงมากมาย โดยแท้ที่จริงแล้ว การเจาะน้ำไขสันหลัง เป็นหัตถการที่พบได้ไม่บ่อยเท่าเจาะเลือด แต่ก็พบได้เป็นครั้งคราว พวกหมอๆจะชอบเรียกกันว่า "การเจาะหลัง" การเจาะน้ำไขสันหลังนั้นไม่ได้น่ากลัวเท่าที่เราคิดกัน แพทย์ที่เจาะหลังจะต้องมีการประเมินผู้ป่วยก่อนทำการเจาะ ว่ามีข้อห้ามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะทำการเจาะ
ผู้ป่วยประเภทใดที่ต้องมีการเจาะน้ำไขสันหลังบ้าง
  1. ผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อในระบบประสาท เช่น มาด้วยไข้แล้วชัก ซึมลง การรับรู้ผิดปกติเป็นต้น
  2. ผู้ป่วยโรคมะเร็งบางกลุ่ม ที่สงสัยการกระจายไปยังสมอง และน้ำไขสันหลัง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งจอประสาทตา
  3. ต้องมีการให้ยาเคมีบำบัดทางน้ำไขสันหลัง
  4. ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือนที่มีไข้สูง อาจต้องทำการเจาะน้ำไขสันหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดเชื้อในระบบประสาทร่วมด้วย

การเจาะน้ำไขสันหลังในเด็กเล็ก เราอาจจะใช้เข็มที่ขนาดใกล้เคียงกับเข็มที่ใช้เจาะเลือด แต่ถ้าเป็นเด็กตัว เนื้อเยอะหน่อย ก็ใช้เข็มที่ยาวขึ้น เพื่อสามารถผ่านไปยังไขสันหลังได้ แล้วเราก็จะนำน้ำไขสันหลังที่ได้ มาตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป ซึ่งระยะเวลาในการเจาะ ถ้าทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลาไม่ถึง 5-10 นาทีเท่านั้นค่ะ