0

พันเอก หญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์

พันเอก หญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
Col. Asso.Prof. Chalinee Monsereenusorn, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Pediatric Solid tumors
การศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • Certificate of Pediatric Oncology, Dana-Farber /Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA
ประวัติการทำงาน (โดยย่อ)
 • รองศาสตราจารย์ หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • อนุกรรมการ ชมรมโรคมะเร็งในเด็กแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการฝ่าย Medical Ethics and Palliative Care สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • Asia-Pacific Regional Coordinator, Global Neuroblastoma Network (GNN)
 • Asia-Pacific Regional Coordinator, St.Jude VIVA South-East Asia Tumor Board
 • Project Leader, Osteosarcoma Working Group in South-East Asia
Email : chalinee_monsereenusorn@pedpmk.orgตารางออกตรวจ
 • OPD โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9:00-12:00 น.
 • Cancer Survivor Clinic ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เวลา 9:00-12:00 น.
 • OPD นอกเวลา รพ.พระมงกุฎเกล้า ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16:30-20:00 น.
 

Specialty
 • Pediatric Solid tumors
Educations
 • Medical Degree, Phramongkutklao College of Medicine
 • Diplomate Thai Board of Pediatrics, Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
 • Diplomate Thai Board of Pediatric Hematology-Oncology, Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
 • Diplomate Thai Board of Pediatric Hematology-Oncology
 • Certificate of Pediatric Oncology, Dana-Farber /Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA
Working Experiences
 • Associate Professor in Pediatrics
 • Committee, Thai Pediatric Oncology Group (TPOG)
 • Committee, Medical Ethics and Palliative Care, The Thai Society of Hematology
 • Asia-Pacific Regional Coordinator, Global Neuroblastoma Network (GNN)
 • Asia-Pacific Regional Coordinator, St.Jude VIVA South-East Asia Tumor Board
 • Project Leader, Osteosarcoma Working Group in South-East Asia
Email : chalinee_monsereenusorn@pedpmk.orgClinics
 • Hematology-Oncology Clinic, Thursday 9:00-12:00 pm
 • Cancer Survivor Clinic, Last Monday of the month 9:00-12:00 pm.
 • Pediatric OPD, Thursday 4:30-8:00 pm