0

OPD โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

2018-11-22 11:17:20 ใน การบริการทางการแพทย์ » 0 1556


ตารางออกตรวจ


วันจันทร์ คลินิกโรคเลือดออกง่าย เวลา 9:00-12:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
วันพฤหัสบดี คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง เวลา 9:00-12:00 น. และผู้ป่วยใหม่
วันศุกร์ คลินิกธาลัสซีเมีย เวลา 9:00-12:00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

นัดหมายติดต่อ

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า
ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา
โทร 02-354-7600 ต่อ 4142 หรือ 02-763-4142
ในเวลาราชการ